1-кю коричневый пояс

TACHI WAZA

1) MUHE TORI MENUCHI – IKYO → (посмотреть видео урок)

2) MUHE TORI MENUCHI – SANKYO  → (посмотреть видео урок)

3) SHOMEH UCHI – YONKYO  → (посмотреть видео урок)

4) CHUDAN TSUKI – IRIMI NAGE (DIRECT)  → (посмотреть видео урок)

5) MUHE TORI MENUCHI – JUJI NAGE

6) CHUDAN TSUKI – HIJI KIME OSAE  → (посмотреть видео урок)

7) KATATE TORI GYAKU HANMI – SOTO KAITEN NAGE

8) KATAE TORI GYAKU HANMI – UCHI  KAITEN NAGE

9) CHUDAN TSUKI – USHIRO KIRI OTOSHI 2  → (посмотреть видео урок)

10) SHOMEH UCHI – KOSHI NAGE  → (посмотреть видео урок)

11) SHOMEH UCHI – SOKUMEN IRIMI NAGE  → (посмотреть видео урок)

12) MUHE TORI – AIKI OTOSHI  → (посмотреть видео урок)

13) YOKOMEH UCHI – SUMI OTOSHI  → (посмотреть видео урок)

14) SHOMEH UCHI – KOKYU NAGE (STANDING)

15) YOKOMEH UCHI – UDE GARAMI (3-COMBINATION)

16) KATATE RYOTE TORI – KOKYU NAGE


USHIRO WAZA

17) USHIRO RYO KATA TORI – AKI OTOSHI

18) USHIRO KATATE TORI – KUBISHIME IKYO  → (посмотреть видео урок)

19) USHIRO KATATE TORI – KUBISHIME IKYO 2  → (посмотреть видео урок)

20) USHIRO TORI – (HIGH) SUMI OTOSHI

21) USHIRO RYOTE TORI – KOKYU NAGE


HANMI HANTACHI WAZA

22) USHIRO KATATE TORI – KUBISHIME SANKYO NAGE  → (посмотреть видео урок)

23) YOKOMEH UCHI – (LEG CONTROL)


SUWARI WAZA

24) RYOTE TORI – TENCHI NAGE

25) SHOMEH UCHI – NIKYO


BUKI WAZA

26) YOKOMEH UCHI – IKYO

27) MUHE TORI GEDAN TSUKI – TANTO TORI NIKYO  → (посмотреть видео урок)

28) MUHE TORI SHOMEH UCHI – TANTO TORI  IKYO  → (посмотреть видео урок)

29) GUN (2 technigues)

30) GUN FROM BEHIND (2 technigues)


JIYU WAZA

CHUDAN TSUKI, SHOMEH UCHI  – (2 attackers)

YOKOMEH UCHI – (2 attackers)

USHIRO RYOTE TORI  – (2 attackers)